Nosná konstrukce mostu v Opočínku je úspěšně vložena

Datum: 22. 11. 2017
Kategorie: Mostní stavby

Práce na rekonstrukci mostu v Opočinku finišují.


V průběhu noční výluky železniční trati  ze dne 17. na 18.11. došlo na stavbě mostu v Opočínku k náročné operaci - vložení části nosné konstrukce pomocí dvou jeřábů. Dále budou navazovat práce na dokončení celé nosné konstrukce, tj. montáž bednění a výztuže, a bude provedena betonáž. Účelem této rekonstrukce je odstranění špatného stavebního stavu mostu , který je velmi těžko sanovatelný nad podjízdnou železniční tratí. Stavební práce začali v březnu tohoto roku a předpokládané ukončení rekonstrukce je stanoveno na konec prosince tohoto roku. Most byl po celou dobu rekonstrukce uzavřen a objízdná trasa vyznačena dopravním značením.

 

 


 

 

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD