Ocenění v rámci Dopravního festivalu 2019

Datum: 18. 12. 2019
Kategorie: enteria

DOPRAVNÍ FESTIVAL 2018 je unikátním projektem, který propojuje nejen dopravní akce a aktivity v regionu Pardubického kraje i v zahraničí, ale také přispívá rozvoji cestovního ruchu.


Vyvrcholením národních i mezinárodních dopravních projektů 2018 byl už druhý ročník slavnostního galavečera Zakladatelé dopravy v českých zemích. V reprezentativních prostorách Rytířských sálů zámku v Pardubicích jej pořádala nezisková organizace Společnost Jana Kašpara, z.s. Součástí slavnostního večera bylo udílení Ceny Jana Kašpara, Ceny Jana Pernera a také Ceny Josefa Ressela. Laureátem  těchto ocenění, nesoucích jména po významných průkopnících aviatiky i železniční a vodní dopravy, se stal i  náš holding enteria za  přispěni  k rozvoji dopravy  a  pomoc  projektům udržujícím odkaz zakladatelů dopravy.

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD