Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Datum: 25. 8. 2017
Kategorie: enteria

Řádná valná hromada společnosti enteria a.s. se bude konat dne 27.9.2017 od 10:00 hodin v sídle společnosti na adrese Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice.


Představenstvo společnosti enteria a.s., se sídlem Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 27537790, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 2770 („Společnost“) tímto v souladu s ustanovením § 402 a násl. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) („ZOK“) a ve smyslu § 406 ZOK

svolává řádnou valnou hromadu společnosti,

která se bude konat dne 27.9.2017 od 10:00 hodin v sídle společnosti na adrese Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. 

Kompletní pozvánka včetně souvisejících dokumentů je připojena níže.