Slavnostní zahájení stavby " Rekonstrukce žst. Letohrad

Datum: 02. 4. 2019
Kategorie: Kolejové stavby

29.března 2019, poklepáním kolejnice byla slavnostně odstartována rekonstrukce žst. v Letohradě.


Rekonstrukci stanice Letohrad  spočívá v kompletní přestavbě kolejiště a nástupišť. Celkové náklady činí 1,005 miliardy Kč bez DPH. 

Rekonstrukce zvýší kapacitu dopravní cesty a sníží hluk od projíždějících vlaků. „Přínosem bude i zkrácení jízdních dob a úspora provozních nákladů na infastruktuře a řízení provozu. Současně bude zvýšena i bezpečnost železniční dopravy. Do poloviny příštího roku proběhne rekonstrukce stávajícího kolejiště a trolejového vedení. Postaví se podchod pro cestující pod celým nádražím a nové ostrovní nástupiště, které doplní dvě jednostranná nástupiště. Ta budou bezbariérová, přístup pro osoby se sníženou pohyblivostí či pro cestující s dětskými kočárky bude zajištěn výtahy. Stanice získá nový kamerový a informační systém. Rekonstruovány budou také železniční přejezdy. Tři budou doplněny závorami, další dva ve směru na Žamberk budou zabezpečeny světelnými výstražníky. Společnost Chládek a Tintěra, Pardubice provádí stavbu společně ve sdružení  se společností  Elektrizace železnic Praha.

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
současné nádraží současné nádraží POVOLEN DOWNLOAD
podoba nového nádraží podoba nového nádraží POVOLEN DOWNLOAD
podoba nového nádraží podoba nového nádraží POVOLEN DOWNLOAD