Ve Žďáru nad Sázavou byla zahájena rekonstrukce stanice

Datum: 22. 1. 2020
Kategorie: Kolejové stavby

Dne 7.1.2020 byla předáním staveniště zahájena stavba Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou.


V rámci stavby bude provedena obnova železničního spodku a svršku v železniční stanici a v navazujícím traťovém oblouku. Dále dojde k opravě trakčního vedení, sanaci násepu a zpevnění skalního masivu nad tratí. Doprava bude na jedné koleji zachována. VÍCE