Bytový dům Prokopka

Pozemek k výstavbě bytového domu se nachází v lokalitě „Prokopka“, která je vymezená severně sídlištěm Závodu míru, z východu ulicí K Polabinám, jižně Palackého třídou a západně navrženým novým dopravním řešením a autobusovým nádražím.

Pro průběžné informace o projektu:
info@enteria.cz
dagmar.balkova@enteria.cz

 

Připravujeme pro Vás nový developerský projekt a nové aktualizace!