Členové skupiny enteria

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projekční a stavební firma založená v roce 1994. Poskytuje komplexní služby v oblasti výstavby, rekonstrukce a oprav technické infrastruktury státu (koleje, silnice, mosty, vodovody a kanalizace) a také v segmentu pozemního stavitelství (občanské, průmyslové, bytové, sociální, nemocniční stavby). Svým klientům nabízí profesionální servis již ve fázi formulace jejich záměrů, přes zpracování důkladné projektové dokumentace až po vlastní realizaci stavby.


KVIS Pardubice a.s.

Předmětem činnosti KVISu je výstavba, rekonstrukce a opravy inženýrských sítí, a to především vodovodů a kanalizací včetně příslušných objektů. Dále jsou to úpravy vodních toků, výstavba hrází a monolitických betonových konstrukcí. V rámci mateřské společnosti je zabezpečována v plném rozsahu projekce vodohospodářských staveb včetně jí příslušející inženýrské činnosti. Firma operuje na celém teritoriu České republiky.


MARHOLD a.s.

Pardubická stavební firma působí na trhu již od roku 1991. Nejvýznamnější místo v její produkci zaujímá odstraňování vad panelové výstavby včetně statických a povrchových sanací těchto objektů a jejich zateplení. Jako generální dodavatel zajišťuje i opravy, rekonstrukce a výstavbu pozemních objektů, vodohospodářských staveb a v rámci ucelenosti svých služeb nabízí i projekční servis a pronájem rámového lešení PERI.


INSTAV Hlinsko a.s.

Firma vznikla v roce 1998 z původního Instavu Pardubice. Těžiště její činnosti spočívá především v realizaci vodohospodářských staveb. Kromě nich se zabývá i výstavbou, rekonstrukcí a opravami vodojemů, občanských a průmyslových staveb, sportovních hřišť a areálů a revitalizací krajiny.


Hroší stavby Morava a.s.

Akciová společnost Hroší stavby Morava se sídlem v Olomouci se zaměřuje především na stavby kraje Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezkého. Její strategií je provádění stavebních prací vlastními kapacitami, dodávání staveb na klíč. Zabývá se výstavbou, rekonstrukcí a opravami kolejí a vleček, komunikací a chodníků, pozemních staveb a kanalizací.


HROCHOSTROJ a.s.

Nejmladší dceřiná společnost vznikla v roce 2015 a je provozovatelem těžké kolejové mechanizace určené pro údržbu a rekonstrukci železničního svršku. Stoprocentním vlastníkem Hrochostroje je společnost enteria.


Obalovna Týniště s.r.o.

Nová řada obaloven UniBatch firmy AMMANN představuje moderní koncepci budoucích obaloven. Technické řešení odpovídá nejmodernějším poznatkům na úseku výroby obalovaných směsí. Splňuje všechny kvalitativní a výkonové požadavky širokého spektra správců komunikací i soukromých investorů s ohledem na ochranu životního prostředí. Umožňuje výrobu kompletního sortimentu asfaltových směsí včetně možnosti jejich výroby dle specifikací zákazníka.

 


Obalovna Chvaletice a.s.

Technologie obalovny AMMANN Unibatch 210 P umožňuje vyrábět asfaltové směsi podle posledních poznatků a trendů v oblasti silničního stavitelství s možností dávkování přísad, jakými tekutá aditiva, vlákna, barva i Ammann Foam. Obalovny AMMANN řady Unibatch nabízejí velkouí flexibilitu a jsou navrženy pro snadnou integraci nových zařízení a technologií. Maximální možnosti přizpůsobení obalovny v kombinaci s vysokým výkonem 210 t/h,  šesti expedičními sily o celkové kapacitě 300 t, moderní logistikou expedice a ekonomickou efektivností - to vše nám umožňuje splnit požadavky širokého spektra zákazníků.


Duchcovská svařovna a.s.

Firma byla založena jako následnická společnosti původní svařovny Českých drah. Hlavní náplní její výroby je regenerace kolejnic, jejich svařování do dlouhých pasů a přeprava a skládání do koleje. Doplňkovými službami jsou výroba přechodových kolejnic a stavební činnost včetně logistických služeb.


Toramos, s.r.o.

Společnost byla založena v roce 1994. Hlavním předmětem společnosti je poskytovaní ucelených služeb v oblasti výstavby, rekonstrukcí a oprav železničních tratí a vleček. Společnost je významným dodavatelem v oblasti termitového svařování kolejnic a budování bezstykové koleje.


Systémové bednění s.r.o.

Systémové bednění s r.o. poskytuje bednící systémy pro stavbu betonových konstrukcí rozličných tvarů, velikostí a užití. Nabízí prodej a půjčovnu bednící techniky pro bednění stěn, stropů, a sloupů i prodej doplňkového sortimentu.

 


H-centrum

H-centrum je moderní sportovně-relaxační areál v Pardubicích – Starém Hradišti. Vznikl s cílem vybudovat pro občany Pardubic a okolí příjemné místo, kde mohou aktivně a příjemně trávit volný čas. Nabízí vysokou kvalitu služeb, osobní přístup ke členům, špičkové sportovní vybavení a přátelskou atmosféru.