Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti enteria a.s.

Řádná valná hromada společnosti enteria a.s. se bude konat 26. 9. 2018 od 10:00 hodin v sídle společnosti na adrese Jiráskova 169, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice


Představenstvo společnosti enteria a.s., se sídlem Jiráskova 169, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 27537790, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 2770 („Společnost“), tímto v souladu s ustanovením § 402 a násl. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) („ZOK“) a ve smyslu § 51 odst. 2 ZOK a § 406 ZOK,

svolává řádnou valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat 26. 9. 2018 od 10:00 hod. v sídle Společnosti na adrese Jiráskova 169, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice.

Kompletní pozvánka je připojena níže. Veškeré další dokumenty jsou dostupné pro akcionáře v sídle Společnosti.

Pozvánka na ŘVH enteria 26.9. 2018

Zpráva představenstva za HR 2017/18

Auditovaná rozvaha společnosti enteria a.s. sestavená ke dni k 31.3.2018

Auditovaný výkaz zisku a ztrát společnosti enteria a.s. sestavený ke dni k 31.3.2018

Příloha k řádné účetní závěrce ke dni 31.3.2018