Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti enteria a.s.

Řádná valná hromada společnosti enteria a.s. se bude konat 26. 9. 2019 od 10:00 hodin v sídle společnosti na adrese Jiráskova 169, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice.


Představenstvo společnosti enteria a.s., se sídlem Jiráskova 169, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 27537790, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 2770 („společnost“), tímto v souladu s ustanovením § 402 a násl. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) („ZOK“) a ve smyslu § 51 odst. 2 ZOK a § 406 ZOK,

svolává řádnou valnou hromadu společnosti,

která se bude konat 26. 9. 2019 od 10:00 hod. v sídle společnosti na adrese Jiráskova 169, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice.

Kompletní pozvánka je připojena níže. Veškeré další dokumenty jsou dostupné pro akcionáře v sídle společnosti.