Návrh rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu společnosti enteria a.s.

Představenstvo společnosti enteria a.s. se sídlem Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 27537790, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 2770 („Společnost“) navrhuje, aby akcionáři Společnosti v souladu s ustanovením § 418 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, přijali mimo valnou hromadu Společnosti per rollam usnesení, týkající se schválení:

  1. zprávy dozorčí rady Společnosti ohledně přezkumu konsolidované účetní závěrky Společnosti ke dni 31.3.2018,
  2. konsolidované závěrky Společnosti ke dni 31.3.2018,
  3. poskytnutí zajištění úvěrové smlouvy uzavřené mezi Bytovým družstvem Erbenova Hlinsko, družstvo, a Českou spořitelnou, a.s. 

Akcionáři byly zároveň vyzváni, aby své vyjádření k návrhu doručili do Společnosti nejpozději do 5. dubna 2019.

Kompletní podklady pro přijetí usnesení mimo valnou hromadu společnosti byly dne 15. března 2019 zaslány akcionářům společnosti a jsou připojeny níže.

Veškeré dokumenty vztahující se k rozhodnutí jsou také dostupné pro akcionáře v sídle Společnosti.

Návrh rozhodnutí akcionářů mimo VH společnosti enteria a.s. (kompletní znění) 

Zpráva dozorčí rady ke konso účetní závěrce společnosti enteria a.s. za HR 2017/2018

Zpráva nezávislého auditora o ověření konso účetní závěrky společnosti enteria k 31.3.2018