DSC_0242 DSC_0242 POVOLEN DOWNLOAD
Snímek 058 Snímek 058 POVOLEN DOWNLOAD
Snímek 061 Snímek 061 POVOLEN DOWNLOAD

Modernizace západní části Praha hl. n., 2. část, nást. II – III

Typ: Modernizace nástupišť
Investor: ČD, a.s., Stavební správa Praha

Historická nástupištní hala je spolu se secesní Fantovou budovou dominantou pražského hlavního nádraží. Ocelová oblouková dvojlodní hala je nedílnou součástí památkově chráněného komplexu staveb hlavního nádraží. Návrh řešení stavby se členil na: 

Nástupištní přístřešky 
Nově realizovaná nástupiště 1-4 mají délku cca 400 m. V částech vybíhajících severním a jižním směrem mimo půdorys ocelové haly jsou nástupiště zastřešena novými nástupištními přístřešky. Vzhledem k šířce nástupišť kolem 12 metrů je konstrukce přístřešků navržena jako dvoutraktová se sklonem střešních ploch ke střední ose sloupů. Atypická ocelová konstrukce je zastřešena celoplošně čirým determálním bezpečnostním sklem.

Úpravy povrchů 
Vzhledem k významu žst. Praha, hlavní nádraží je finální povrchovou úpravou žulová dlažba. Toto řešení koresponduje s původní historickou povrchovou úpravou nástupišť žulovými kamennými deskami, které jsou zachovány na části prvního nástupiště. Stěny podchodů jsou opatřeny obkladem z keramických desek orientovanými na výšku. Svislé spáry obkladu jsou průběžné, vodorovné spáry vystřídané na vazbu.

Mobiliář 
Pro návrh mobiliáře byla zvolena materiálová kombinace ocel, nerez a sklo. Tyto materiály se rozhodující měrou uplatňují v původním interiéru tzv. nové odbavovací haly. Toto řešení bylo zvoleno také proto, že stávající mobiliář nástupišť včetně konstrukcí zábradlí není původním historickým řešením, ale náhradou původních prvků z první poloviny čtyřicátých let.