POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Rekonstrukce a dostavba centrální části areálu ÚOCHB AV ČR

Typ: sektorový investor
Investor: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.
Termín stavby: 2012 - 2015

Rekonstrukce a dostavba centrální části areálu Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, v.v.i. řešila kompletní přestavbu, technologickou modernizaci stávajících budov a doplnění areálu o nové objekty s cílem vytvořit přehledný, logicky rozčleněný komplex  v souladu s požadavky na potřebu soudobého špičkového vědeckého pracoviště.

Budova v nadzemních podlažích má na celém svém obvodu umístěné laboratoře organické chemie a navazující vyhodnocovací místnosti s PC pracovišti a dále pracovny vedoucích vědeckých týmů. Jádro budovy, přístupné rovněž z obvodové chodby, obsahuje přístrojové laboratoře, seminární místnost a nutné technické a hygienické zázemí. Podzemní podlaží s racionálním ortogonálním půdorysem obsahují skladová zázemí, serverovnu teoretické chemie, sklad knih, garáže a technologické zázemí zahrnující zejména zařízení vzduchotechnická a chladící.

Spodní stavbu budovy tvoří železobetonové desky a stěny z vodostavebního betonu, vlastní nosnou konstrukci tvoří železobetonový monolitický skelet, stropní konstrukci tvoří rovněž železobetonové desky. Prosklený obvodový plášť je sestaven z pravoúhlých  skleněných tabulí. Stínící systém je tvořen kombinací pevných ochozů, vnějších žaluziových lamel a vnitřního zastínění. Střešní rovina je řešena jako zelená, pobytová. Střecha je řešena jako „pátá fasáda“ objektu. Po stránce tepelně technické stavba splňuje veškeré zákonné a normové požadavky, nadstandardně vysoké hodnoty výměny vzduchu v chemických laboratořích jsou kompenzovány systémem zpětného získávání tepla.