POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Rekonstrukce žst. Přerov, 1. stavba

Typ: Investiční stavba
Investor: Správa železniční dopravní cesty,s.o.,Stavební správa Olomouc

Objednatel        OHL ŽS ,a.s.

Popis                    SO 43-17-01 žst. Přerov, kolejový svršek

                              

Stavba „Rekonstrukce žst.Přerov“ je stavba uzlové stanice patřící do komplexu staveb v rámci budování II.tranzitního železničního koridoru . Naše divize zde firma zde v letech 2010 – 2013 zřizovala bezstylovou kolej na nově budovaném železničním svršku. Celkem jsme v žst.Přerov zavařili 1838 svarů.