POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Stavební úpravy v okolí nádraží v Českém Brodě

Investor: Město Český Brod

Rekonstrukce komunikace a přilehlých chodníků v ulici Cukrovarská a Krále Jiřího včetně novostavby přilehlého parkoviště P+R., odvodnění komunikací, výstavba veřejného osvětlení a vodovodu, nový kamerový systém

Součástí rekonstrukce jsou změny organizace zastávek MHD a parkovacích ploch. Základní uspořádání je dvoupruhová komunikace s živičnou vozovkou.