Výstavba, rekonstrukce a opravy železničních staveb, svařování a zabezpečovací technologie

Výstavba, rekonstrukce a opravy železničních staveb, svařování kolejnic a výhybek, dodávky železničních zabezpečovacích technologií

  • Výstavba a modernizace vysokorychlostních tratí, logistických center, tramvajových a jeřábových drah
  • Modernizace a přestavba železničních uzlů
  • Kompletní přestavby a opravy železničního svršku a spodku
  • Údržba kolejí a regenerace součástí železničního svršku
  • Diagnostika železničního svršku a technický dohled
  • Opravné práce zabezpečovací techniky na celostátních a regionálních tratích
  • Svařování kolejnic a zřizování bezstykové koleje
  • Navařování srdcovek a ostatních výhybkových součástí
  • Broušení kolejí a výhybek
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD