Profil

Český stavební holding enteria a.s. je seskupení menších a středních firem podnikajících ve všech oborech stavebnictví. Vznikl v roce 2008 se záměrem zajistit lepší fungování a konkurenceschopnost svých členů, a to zejména díky komplexnosti a vzájemné podpoře služeb a činností nabízených v rámci holdingu. V současné době enteria zastřešuje 12 společností převážně stavebního charakteru s více než 900 pracovníky a výrobním potenciálem 3  – 4 miliardy korun. Vlastnickou strukturu tvoří čeští akcionáři převážně z řad managementu holdingu.

Historie společnosti

1994      založení mateřské společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
2004 – 2007        akvizice prvních členských společností a vytvoření neformální stavební skupiny
2008      založení enteria a.s. a formální ustanovení struktury holdingu
2008 – 2019        vlastní fungování a další rozšiřování skupiny na současných 12 členů

enteria  poskytuje svým členům profesionální servis v oblasti všeobecných podpůrných činností a vykonává nadstavbové činnosti v oblasti vyhledávání, přípravy a developingu nových projektů pro státní i soukromé investory.

Předmět činnosti

  • Výstavba, rekonstrukce a opravy budov 
  • Výstavba, rekonstrukce a opravy železničních staveb
  • Výstavba, rekonstrukce a opravy mostů a propustků
  • Výstavba, rekonstrukce a opravy silničních staveb
  • Svařování kolejnic a výhybek, dodávky železničních zabezpečovacích technologií
  • Výstavba, rekonstrukce a opravy inženýrských sítí
  • Projekční a inženýrská činnost
  • Developerská činnost
  • Provozování sportovních areálů