Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Pro akcionáře | enteria

Vážení akcionáři společnosti enteria a.s.

Důležité sdělení

Důležitá zpráva pro akcionáře společnosti enteria a.s.

Dne 15.3.2023 zaslalo představenstvo společnosti akcionářům na jejich e-mailové adresy Návrh rozhodnutí akcionářů mimo jednání valné hromady společnosti enteria a.s. (per rollam) ze dne 15.3.2023 a další související dokumenty tvořící přílohu tohoto návrhu.

Předmětem rozhodnutí akcionářů je schválení konsolidované závěrky za HR2021/2022 a zprávy dozorčí rady společnosti k této konsolidované závěrce.

Akcionáři společnosti pro hlasování naleznou v příloze číslo 5 naleznou individualizovaný dokument „Vyjádření příslušného akcionáře Společnosti“,

Vyplněné a podepsané vyjádření akcionáře zašlete poštou do sídla Společnosti nebo na emailovou adresu info@enteria.cz a to do 15-ti dnů, nejpozději však do 31. března 2023.

Bližší pokyny obsahuje samotný Návrh rozhodnutí.

Změnit používání Cookies.